Rakennusvalvonta

Venäjän federaaton hallituksen päätös nro 468 [1] ja R: n kaupunkisuunnitelukoodin 53 §] velvoitavat valvomaan rakennuskohteiden laatuat kun esineitä on pystytety.

Rakentamisvalvonta on monimutkainen tarkastust jonka tarkoituksena on varmistaat etä tehdyt työt täytävät normativisten asiakirjojen – hankkeent teknisten määräystent turvallisuusmääräysten (myös ympäristön) vaatmukset — uoritetaan rakennusmääräysten noudatamisen ja arvioinnin perusteella määritetyjen kustannusten mukaisest.

Rakennustyön laajuudesta riippuen suositelemme sekä asiantuntjaryhmää etä yksi insinööri.

 

 

Rakennustarkastus suoritaa seuraavat tehtävät

  • tarkistaa hankkeen asiakirjat kaikkien vaaditujen asiakirjojen olemassaolosta ja niiden noudatamisesta
  • valvoa sopimuspuolen arvioinnin laatmisen oikeellisuutat mukaan lukien lainausten oikea soveltaminen
  • valvoa rakennussuunnitelman noudatamista-
  • valvoa käytetyjen materiaalien laatuat arvioida niiden noudatamista hankkeestat tarkastaa todistusten saatavuus ja muut asiakirjat-
  • varmistetavat etä työ toteutetaan suunnitelupäätösten ja nykyisten kaupunkisuunnitelustandardien mukaisest-
  • valvoa materiaalien varastointa koskevien sääntöjen noudatamista-
  • varmistaa rikkomusten nopea havaitseminen ja poistaminen-
  • hyväksyä sellaisten töiden hyväksyminent jotka suoritetaan asianmukaisten säädösten allekirjoituksella tetyissä rakennusvaiheissa-
  • varmistetava hankkeen asetamien rakennus- ja asennustöiden noudataminen- noudataa toimeenpanoviraston dokumentoinnin oikeellisuuta
  • Talousarvion valvontat perusteetomien kulujen puutuminen sopimuspuolen väärällä arvioinnilla. Tämä seikka on erityisen tärkeät kun otetaan huomioont kuinka usein asiakaspetokset tapahtuvat rakentamisen käytännöissä tarkoituksellisest varoitaen materiaalin hintaa ja liioitelemalla työn määrää.

 

Työn tulosten perusteella valmistellaan säännöllisest raporteja rakentamisen edistymisestä suositusten ja ohjeiden mukaant valokuvamateriaaleja.

 

Olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä kanssasi: 8 800 234 26 28